Start Cool2Bfit in de Combinatie Vlissingen

Vlissingen
15 mei 2023
meisje in zwembad juichend

Door in te zetten op gezondheid en veerkrachtige inwoners, voorkomen we zorg- en ondersteuningsvragen. Dit geldt voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen. Donderdag 11 mei startte in de Combinatie in Vlissingen een groep van 10 gezinnen aan het leefstijlprogramma Cool2Bfit. Cool2Bfit is een sportief en vooral leuk programma specifiek gericht op gezinnen met kinderen die (licht) overgewicht hebben. Het leert kinderen én ouders hoe je op een positieve manier keuzes kunt maken die een gezonde leefstijl ondersteunen.

Eenduidige aanpak voor kinderen met (licht) overgewicht 

Er kunnen veel verschillende partijen betrokken zijn bij het bevorderen van deze gezonde leefstijl en het voorkomen van overgewicht bij kinderen. Cool2BFit is een multidisciplinair, aangetoond effectief programma. Er is voor gekozen vanuit de samenwerking tussen verschillende betrokken partijen, ondersteund door Kerngezond Vlissingen. Het uitvoerende team van Cool2Bfit Vlissingen bestaat momenteel uit een kinderfysiotherapeut, diëtiste, psycholoog en buurtsportcoach. De Jeugdgezondheidszorg is nauw betrokken en heeft een belangrijke rol in de verwijzing. Verwijzing is noodzakelijk en kan via de huisarts, jeugdgezondheidszorg (jeugdarts) of kinderarts. Een gezin meldt zich, na verwijzing, zelf aan via de website cool2bfit.nl.

Samen werken aan gezondheid

Samenwerken met lokale partners die nauw contact hebben met kinderen en hun ouders is cruciaal. We vinden het belangrijk dat lokale zorgverleners de kans krijgen om zich aan te sluiten bij Cool2Bfit Vlissingen. Ben je fysiotherapeut, diëtist of psycholoog en wil je je aansluiten of meer weten? Neem dan contact met ons op.

 

Meer nieuwsberichten