Medicijncheck voor mensen met luchtwegmedicijnen

Vlissingen
30 maart 2023
iemand doet een luchtweg test

VLISSINGEN – 5 en 7 april kan een eerste groep geselecteerde inwoners terecht bij huisartsenpraktijk Souburg voor een medicijncheck. Patiënten met de diagnose astma of COPD, die in het verleden een recept hebben gekregen van de huisarts en sindsdien gebruikmaken van herhaalmedicatie, hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. De zogenaamde ‘testdagen’ zijn een voorbeeld van de praktische uitwerking van de samenwerking binnen Kerngezond Vlissingen. Initiatiefnemer Margaret Arkes, apotheker bij Apotheek Souburg, is blij met de medicijncheck: “als apothekers hebben we veel data tot onze beschikking die we in kunnen zetten om patiënten de juiste zorg en ondersteuning te bieden.”

In het project is nauw samengewerkt met apotheek BENU, apotheek Souburg, huisartsenpraktijk Souburg en huisartsenpraktijk Govert Flinck en zorgverzekeraar CZ. Gegevens van de apothekers en huisarts zijn gebruikt om te kijken welke patiënten lange tijd dezelfde medicatie gebruiken zonder tussenkomst van een huisarts of specialist. Dat kan betekenen dat patiënten inmiddels een andere dosering, andere medicatie of misschien wel geen medicatie meer nodig hebben. Ook Scalda is betrokken; studenten van de opleiding apothekersassistente belden de patiënten die een uitnodiging kregen met de vraag of zij daadwerkelijk mee wilden doen en beantwoordden vragen. 42 patiënten maken gebruik van het aanbod voor de medicijncheck. Een team van apothekersassistenten, een longverpleegkundige en  praktijkonderondersteuners onderzoekt samen met deze patiënten of de dosering luchtwegmedicijnen nog steeds juist is. 

Bewustwording
De medicijncheck is een concreet voorbeeld van het bieden van de juiste zorg op de juiste plek. Apotheker Janice Dekker van BENU apotheek Vlissingen: “de patiënt heeft enorme baat bij het juiste gebruik van (luchtweg)medicijnen. Door de medicijncheck met de patiënt willen we eventueel structureel overgebruik van kortwerkende luchtwegverwijders bij patiënten in beeld brengen en verminderen. Door het juist gebruik van luchtwegmedicatie is de kans ook kleiner dat een patiënt een zogenaamde ‘stootkuur’ prednison nodig heeft. Bewustwording creëren bij de patiënt is daarom een belangrijk doel van de pilot.”

Werkwijze voor de toekomst
CZ, mede-initiatiefnemer van deze pilot, wil onderzoeken of het inrichten van testdagen daadwerkelijk bijdraagt aan het beter gebruik van longmedicatie en het terugdringen van overmatig gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders. Daarnaast wil ze leren van de pilot om het project vervolgens in te zetten voor een grotere patiëntenpopulatie en het implementeren in andere regio’s. Floris-Jan de Haan, zorginkoper Farmacie bij CZ: “Ik ben enthousiast over dit project, omdat het een mooi voorbeeld is van een goede samenwerking van betrokken zorgverleners in de eerste lijn. Het is bijzonder om te zien dat we op een zeer transparante en constructieve manier afspraken kunnen maken en daarbij gebruik maken van ieders expertise. We hebben allemaal als doel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren voor de patiënt.”

Over Kerngezond
Kerngezond is een samenwerkingsverband dat professionals uit het medisch- en sociaal domein verbindt en ondersteunt. In een gemeente werken de deelnemers samen aan het beschikbaar houden van goed afgestemde, betaalbare zorg en een gezonde omgeving voor de professionals die er werken. Kerngezond is ontwikkeld in gemeente Vlissingen, met behulp van het pakket Wind in de zeilen.

Meer nieuwsberichten